PRZEBIEG KONFLIKTÓW ETNICZNYCH


1. Wybuch konfliktu

2. Eskalacja konfliktu

3. Deeskalacja konfliktu

4. Zakończenie konfliktu

Skutki konfliktu:

straty ludnościowe
demoralizacja społeczeństw
zmiany na mapie świata
migracje ludności
znieszczenia wojenne
nadmierne zbrojenia
zmiana świadomości narodów
asymilacja
przesiedleniaKonflikt etniczny a wpływ na politykę międzynarodową


1. problem niestabilnych państw wielonarodowych – mało stabilne wewnętrznie państwa stanowią pokusę dla silniejszych, które w zamian za pomoc w „rozstrzygnięciu” miejscowych problemów chcą przeprowadzić tam własne interesy (1971 r. – wojna o secesję Bangladeszu => interwencja indyjska => wojna indyjsko-pakistańska => kryzys supermocarstw)

2. problem jednego narodu w wielu państwach – sztuczne podziały państwowe kosztem narodu ( rozbiory Polski w XVIIIw., Kurdowie po I wojnie światowej, Korea i Niemcy po II wojnie światowej)

3. konflikt etniczny a międzynarodowy terroryzm – reprezentacja represjonowanych grup etnicznych; walka o samostanowienie

4. ucisk mniejszości etnicznych – terror państwowy bądź konkretnych grup etnicznych (jawna eksterminacja, ale także np dyskryminacja w miejscu pracy, brak dostępu do edukacji, pozbawianie praw obywatelskich)


POWRÓT